Kostvejledning
      En sund og lødig kost er med til at kroppen får bedre mulighed for at komme i balance. Det er derfor vigtigt at spise– Varieret – magert – groft og meget lidt sukker.

Fremgangsmåden til at opnå balance i kosten er at gå frem efter tallerkenmodellen. For at få balance i kosten og kroppen, er der tre grundelementer, der skal med i hvert måltid:


•En afbalancerende del – korndelen

•En udrensende del – grønsags og frugtdelen.

  •En opbyggende del – fedt og protein.


Korndelen skal overvejende bestå af grove kornprodukter med skaldelene bibeholdt. Denne del er med til at give et stabilt blodsukker. 


Grønsags og frugt-delen er den udrensende del, da grønsager og frugter med et stort indhold af vitaminer og mineraler hjælper ved optagelse af vigtige næringsstoffer og ved udskillelse af affaldsstoffer. 


Fedt og proteindelen består af tre dele: Mættede – monoumættede – og flerumættede fedtsyrer. 

Olierne kan opdeles i sunde og usunde olier. Ved sunde olier forstås de olier, der kan optages af vore celler, og som er vigtige for kroppens funktion og velvære. Med andre ord er det de livsvigtige fedtsyrer, som vi nødvendigvis må have tilført gennem kosten, fordi kroppen ikke selv kan producere dem. Sunde olier er de koldpressede og uraffinerede olier. De usunde olier er de ofte anvendte raffinerede olier og margariner, som ikke kan optages på celleplan.


Det er vigtigt at anvende gode råvarer, helst danske og  økologiske produkter, fri for E-numre og tilsætningsstoffer.