Traditionel Kinesisk Akupunktur TCM.


       Akupunktur stammer fra Kina og er mere end 5000 år gammel.     

Behandlingen baserer sig på en helhedsopfattelse af klienten.

Akupunktur er to ord sat sammen fra latin. Acus der betyder nål, og punktura der betyder at punktere eller stikke. Det der sker i behandlingen er, at en steril engangsnål bliver isat i et bestemt punkt på kroppen. Derved frigøres en i kroppen iboende energi, hvorved kroppen selv bliver i stand til at igangsætte en heling af den/de ubalancer, der har forårsaget klientens tilstedeværende symptomer.  Specielt påvirkes: 


•hormonbalancen

•muskeltonus

•hjerte og vejrtrækningsfrekvens

•blodtryk og blodsukker

•kropstemperatur, søvn, appetit.


  Når jeg  behandler klienter, har jeg forskellige teknikker til  rådighed. De gamle klassiske måder er Akupunktur, Akupressur, Øreakupunktur, Cupping, urtemedicin, og Moxibustion, i daglig tale kaldet moxa.


For bedre at kunne bedømme en ubalances karakter anvender jeg Puls- og Tungediagnose som et arbejdsredskab til at finde ud af, hvor det er mest hensigtsmæssigt at sætte ind.

 

Hver metode er forskellig; derfor gennemgås nogle af dem her.

 

Det, der sker ved behandlingen, er, at en steril éngangsnål bliver isat i et bestemt punkt på kroppen. Derved frigøres en i kroppen iboende energi, hvorved kroppen selv bliver i stand til at igangsætte en heling af den/de ubalancer, der har forårsaget klientens tilstedeværende symptomer.


  Ved Wrist and Angle anvendes nåle i underarme og underben, som bliver siddende efter selve klinik behandlingen. Disse nåle er rigtig gode ved smertebehandling.  Auriculoterapi

(fransk øreakupunktur) benyttes ofte ASP-nåle, som også bliver siddende efter selve klinik behandlingen.

 

  Akupressur betyder at trykke på et punkt med et tilpas tryk for at opnå den samme effekt som beskrevet under akupunktur.Denne metode anvendes mest på meget sensitive personer, det kunne være babyer, børn, ældre, svage mennesker, for at bedømme, hvorledes de reagerer, inden der isættes nåle.


  Øreakupunktur er en metode, hvor der sættes små, tynde, sterile éngangsnåle i ørerne, hvorved der i princippet sker det samme som ved kropsakupunktur. Ved Auriculoterapi benyttes endvidere ASP-nåle, som bliver siddende efter selve klinik behandlingen, hvorfor disse nåle også i daglig tale kaldes "perma-nåle".


Ofte kan det være et rigtig godt tiltag at kombinere disse to former, altså den klassiske kropsakupunktur og øreakupunktur, men det beror naturligvis på den individuelle situation, og hvordan jeg har bedømt patientens tilstand. 

 

Cupping betyder oversat kopning. Ved denne behandling

påsættes små kopper af kohorn, porcelæn, glas eller træ over et bestemt område, hvor de flyttes rundt for at opnå en bestemt effekt. Eller de sættes hen over en nål for at give en anden virkning på det udvalgte punkt eller punkter.


Der opstår et vakuum inde i "koppen", eftersom man ved hjælp af en spritflamme tømmer "koppen" for ilt og meget hurtigt placerer den over området.

Denne effekt kan medføre øget blodgennemstrømning, hvorved blokeringer kan løses op, således at energien frit kan strømme og ophelingen styrkes. 

 

Seven Star Needling er en lille hammer med et hoved, hvor der sidder syv små nåle, der er nogle få millimeter lange. Man "hamrer" så med hammeren over et bestemt område for at skabe en øget blodgennemstrømning, hvorved kroppen bliver stærkt aktiveret i ophelingen af den ubalance, der gør sig gældende i det "hamrede" område. (Metoden kaldes også "Mikroblødning" og anvendes meget i Østen).

Det er selvfølgelig éngangshammerhoveder, der anvendes. 

Jeg anvender ikke denne metode i min klinik!!

 

Moxibustion (herefter kaldet moxa) er en metode, hvor en sammenpresset rulle af kinesisk gråbynke, formet som en cigar antændes, og når der er en tilpas glød, holdes moxarullen hen over et punkt eller bevæges på en bestemt måde over et område.

Moxa kan også gives direkte på nålene. Løs moxa presses fast om nålen hvorefter det antændes. Den langsomt glødende moxa varmer nålen direkte i akupunkturpunktet. klienten mærker en intens, men behagelig varme, der ikke brænder.

Denne metode anvendes ofte i de situationer, hvor det som et led i behandlingen er nødvendigt at fjerne kulde, stagnationer eller smerter, enten overfladisk eller i dybden, for at opnå det ønskede resultat.   


Pulsdiagnose er et hjælperedskab til at bedømme klientens ubalance, således at der kan stilles en diagnose og den rigtige  behandling kan vælges.


Tungediagnose er også et hjælperedskab, ofte kaldet kroppens "sladderhank", da de ubalancer, klienten kommer med, vil aftegne sig i de respektive områder på tungen.


Jeg ser efter, farve, belægning, mærker, tungens form og fugtighed. Tungens udseende kan sammen med pulsdiagnosen og patientens egne udtalelser hjælpe mig til at stille den rigtige diagnose. 


Reaktioner på Akupunktur.

Reaktionerne kan være forskellige. Det er derfor ikke muligt at forudsige kroppens måde at reagerer på, da det er individuelt. Enhver reaktion er et tegn på bedre balance og almen tilstand.


Nogle typiske reaktioner:

•Øget vandladning – mørk grumset urin.

•Øget tarmfunktion – ændring af afføringsmønster.

•Udskillelse af sekret gennem næse og hals.

•Afslappethed, træthed og dybere søvn.

•Gamle skavanker, som ikke tidligere er blevet kureret, kan blusse op.

•Humørsvingninger.


Disse reaktioner skal ikke opfattes som en forværring, men tværtimod et bevis på, at behandlingerne giver resultat, og bedring er på vej.

Det er vigtigt at drikke mindst 2 L vand dagligt til udskillelse af affaldsstoffer, da behandlingen ellers kan give kraftige reaktioner med hovedpine m.m.