Hvad er zoneterapiZoneterapi som sygdomsbehandling stammer fra Kina, hvor ”Verdens ældste lægebog” Nei Ching, beretter om universet og menneskets samhørighed med naturen, samt om den rette måde, hvorpå man, med akupunktur kan helbrede sygdomme. Bogen stammer fra år 700 e. k. På den tid satte man små benstumper og spidse sten i punkterne, indtil metallet blev opfundet og nålene blev indført. I Japan forfaldt man ikke til at sætte nåle i punkterne, men vedblev med at behandle med fingrene. I Ægypten har man fra samme periode fundet vægmalerier i pyramiderne, som viser personer, der trykker andre på hænder og fødder. Disse malerier regnes som de ældste beskrivelser af zoneterapien.

Zoneterapien som vi kender i dag, er udviklet af en amerikansk fysioterapeut Eunice Ingham og beskrevet i hendes bøger ”Stories the Feet can Tell” 1938.

Zoneterapien kom via Tyskland til Danmark i 1972, hvor Grethe Schmidt grundlagde den første egentlige zoneterapeutuddannelse.

Der blev efterhånden behov for foreningsdannelse og i 1983 dannedes F.D.Z., Forenede Danske Zoneterapeuter.


Vi mennesker er en sammensat organisme. Hvis noget ikke fungerer i kroppen som det skal kommer der en ubalance. Det bevirker sygdom, smerter, træthed og utilpashed.

Zoneterapi kan hjælpe til at genoprette balancen. Under fødderne findes et fuldstændigt kort over menneskekroppen. Hver del af kroppen har en zone under fødderne. Ved ømhed i en reflekszone, hænger det sammen med, at en del af kroppen ikke fungerer optimalt. Ved at behandle de ømme zoner med trykkombinationer, kan zoneterapeuten påvirke organerne til bedre funktion, og genoprette balance. Mange uden helbredsproblemer, bruger zoneterapi til at vedligeholde en god sundhedstilstand som forebyggende behandling.


Behandlingen.

Zoneterapi foregår ved trykmassage under og over fødderne. Gennem de enkelte reflekszoners ømhedsgrad, huden tilstand m.m., danner zoneterapeuten sig et billede af ubalancens karakter, placering og styrke. Behandlingen tilrettelægges herefter. Gennem behandlingen påvirkes de dele af kroppen, der ikke fungerer optimalt, og kroppen kommer igen i balance.

Hver behandling varer ca.55min. Inkl.. Samtale. Første behandling varer 1t.15 min.


Efter 3-4 behandlinger, der skal foregå med 1 uges mellemrum, skal der ske en bedring, og normalt fortsættes til 6-7 behandlinger, med 2-3 uger imellem, alt afhængig af hvor kronisk problemet er.  Mange vælger at fortsætte med behandlingerne med faste intervaller.


Reaktioner på Zoneterapi.

Reaktionerne kan være forskellige. Det er derfor ikke muligt at forudsige kroppens måde at reagerer på, da det er individuelt. Enhver reaktion er et tegn på bedre balance og almen tilstand.

Nogle typiske reaktioner:

•Øget vandladning – mørk grumset urin.

•Øget tarmfunktion – ændring af afføringsmønster.

•Udskillelse af sekret gennem næse og hals.

•Afslappethed, træthed og dybere søvn.

•Gamle skavanker, som ikke tidligere er blevet kureret, kan blusse op.

•Humørsvingninger.


Disse reaktioner skal ikke opfattes som en forværring, men tværtimod et bevis på, at behandlingerne giver resultat, og bedring er på vej.

Det er vigtigt at drikke mindst 2 L vand dagligt til udskillelse af affaldsstoffer, da behandlingen ellers kan give kraftige reaktioner med hovedpine m.m.


Sundhed og helhed.

Zoneterapi gør det ikke alene. behandlingerne kan genoprette kroppens balance, men du får det først for alvor bedre, når der er balance i helheden. Livsvilkår og kost er væsentlige faktorer, der spiller en stor rolle i forbindelse med helbredet.

Ved at følge råd og vejledning under behandlingerne, kan du selv gøre en stor indsats for at bevare en god sundhedstilstand.

Zoneterapeuten arbejder gerne sammen med praktiserende læger.

Tilskud til zoneterapi.

Der gives ikke tilskud fra Den offentlige sygesikring eller sygeforsikringen Danmark til zoneterapi. Nogle kommuner giver støtte til zoneterapi. Spørg din kommune!

Nogle virksomheder prioriterer zoneterapi til personalet. Enkelte steder har de zoneterapeuter ansat, bl.a. på Lego.

Tavshedspligt.

Zoneterapeuten har tavshedspligt, og der sker ingen registrering med cpr- nr. Af hensyn til behandlingen føres der en journal, som klienten er velkommen til at læse.